Kino Otok – Isola Cinema prva filmska ‘Prireditev z manj odpadki’ v Sloveniji

Z 18. izdajo je mednarodni festival Kino Otok sprejel zavezo, da bo izvajal ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje količin nastalih odpadkov in tako kot prvi filmski dogodek v Sloveniji od Ekologov brez meja prejel naziv ‘Prireditev z manj odpadki’. Kino Otok še naprej ostaja posvečen filmski ustvarjalnosti in razvijanju filmske kulture, a se po osemnajstih letih delovanja v javnem interesu jasno zavedamo odgovornosti festivala kot množične kulturne prireditve. Zato si želimo aktivno prispevati k iskanju odgovorov na okoljsko krizo, tako z ozaveščanjem kot z lastnim delovanjem.  

Letošnji Kino Otok bo v Izoli potekal od 1. do 5. junija 2022, v maju in juniju bodo kinootoške projekcije ter srečanja s filmskimi ustvarjalci potekali tudi v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter v art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Sprejetje zaveze za ‘Prireditev z manj odpadki’ je del celostnega prizadevanja ekipe festivala za zmanjšanje škodljivih vplivov našega delovanja na okolje, ki vključuje spodbujanje uporabe javnega prevoza in potovanj z vlakom namesto z letalom, nižje naklade festivalskih tiskovin, ponovno uporabo predmetov in opreme ter sodelovanje s partnerji, ki omogočajo ekološko in lokalno ponudbo. 

18. festival Kino Otok je ‘Prireditev z manj odpadki’

Kino Otok kot prvi slovenski filmski festival stopa na zero waste pot. To seveda ne pomeni, da na festivalu ne bo odpadkov, a skupaj z obiskovalci se bomo trudili, da jih bo čim manj in da bodo ustrezno zbrani. Pri tem sodelujemo z društvom Ekologi brez meja, ki je organiziralo akcije Očistimo Slovenijo in se iz njih naučilo, da le čiščenje ni dovolj. Zato so postali nacionalna zero waste organizacija, ki občine, organizatorje prireditev in turistične ponudnike usmerja na poti preprečevanja nastajanja odpadkov. Svet brez odpadkov skušajo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Njihovo poslanstvo je izpostavljanje tem in zagotavljanje podatkov, ki vplivajo na spremembe politik in navad. 

Ekipa Kino Otoka se zaveda nujnosti skrbi za okolje, zato želimo postati zgled tako za obiskovalce kot druge organizatorje kulturnih dogodkov. Poskrbeli bomo za razgradljivo embalažo, občinstvo spodbujali k uporabi digitalnih vstopnic in programov, ker so ogorki najbolj nadležen odpadek (le eden lahko onesnaži kar tisoč litrov vode), bomo poskrbeli za reciklirane pepelnike ipd. Povezali se bomo tudi s Centrom uporabnih predmetov Komunale Izola, s ciljem inovativne ponovne uporabe tekstila.  

Ustvarjalna Evropa in Ekologi brez meja: Za okolju prijazne kulturne dogodke 

Skrbi za okolje bo na letošnjem Kino Otoku posvečen tudi eden od dogodkov strokovnega programa PRO OTOK. V četrtek, 2. junija 2022, bomo v Manziolijevi palači v Izoli v sodelovanju z Motovilo, centrom za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, in Ekologi brez meja pripravili posvet za okolju (bolj) prijazne kulturne dogodke z domačimi in tujimi gosti.  

Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko z lastnim zgledom prispevajo k iskanju odgovorov na aktualne podnebne in okoljske izzive. Kakšni naj bodo konkretni koraki kulturnih organizacij na poti ozelenitve? 

Na dogodku, namenjenem predstavnikom kulturnih in turističnih organizacij ter lokalnih skupnosti, ki dejavno razmišljajo o bolj trajnostnih praksah, bo predstavnica zavoda Motovila (CED Slovenija) predstavila prizadevanja EU za uresničevanje evropskega zelenega dogovora v okviru programa Ustvarjalna Evropa. S primerom dobre prakse iz avstrijskega filmskega festivala Crossing Europe bo sodirektorica festivala Katharina Riedler prikazala, kako lahko posamezna kulturna organizacija s preprostimi rešitvami prispeva k bolj trajnostnemu delovanju. Katja Sreš, predsednica društva Ekologi brez meja, pa se bo na primeru Kino Otoka sprehodila čez konkretne ukrepe za preprečevanje in ločeno zbiranje odpadkov ter poudarila pomen tristranskega sodelovanja med organizatorji dogodkov, udeleženci ter lokalnimi skupnostmi kot odločevalci. Sledil bo pogovor o konkretnih ukrepih za ozelenitev delovanja kulturnih organizacij, ki ga bosta moderirali predstavnici CED Avstrija in Slovenija. 

Se vidimo na Otoku!