Kino Otok - Isola Cinema
FB - IG - TW - VI - YT

»Dajte nam odgovornost. Ne bomo vas razočarali!«

Na strokovnem seminarju o vključevanju mladih v oblikovanje filmskih programov so bili mladi enotni: »Dajte nam odgovornost. Ne bomo vas razočarali!« Filmski festivali, kinematografi in drugi prikazo­valci filmov se vse bolj posvečajo razvoju razno­likih programov za mlado občinstvo, pri čemer za oblikovanje vsebin v večini primerov skrbijo odra­sli strokovnjaki. Kot sveža alternativa tej ustaljeni praksi je bil tokratni strokovni seminar posvečen razi­skovanju aktivnega vključevanja osnovnošolcev in srednješolcev v ustvarjanje filmskih dogodkov za njihove vrstnike in širše.

13. in 14. marca je v Kinodvoru potekal strokovni seminar o vključevanju mladih v oblikovanje filmskih programov z naslovom Mladi filmski selektorji za mlado občinstvo!, ki se ga je udeležilo več kot 70 filmskih pedagogov, programskih sodelavcev kinematografov in filmskih festivalov, mladinskih in kulturnih delavcev, oblikovalcev politik na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter učiteljev filmske vzgoje v osnovnih in srednjih šolah, ki so v dveh dneh poslušali prispevke domačih in tujih strokovnjakov ter imeli priložnost slišati dragocena razmišljanja mladih selektorjev, ki so samozavestno podelili svoje izkušnje in pogled na obravnavano tematiko.

Mladi, ki so kot filmski selektorji sodelovali pri ustvarjanju festivalov Kino Otok – Isola Cinema, Kinotrip in projekta Kino Istra, se strinjajo, da je bila tovrstna izkušnja zanje izjemno dragocena. Izbor filmov za širše občinstvo jim namreč omogoča, da preko filma z drugimi generacijami delijo svoje razumevanje sveta in kot aktivni sodelavci festivala prevzamejo odgovornost za njegovo izvedbo ter ob tem pridobijo koristne izkušnje, ki jih bodo spremljale v življenju in na njihovi karierni poti.

Vsaka skupina mladih selektorjev se srečuje na tedenski ravni, ko si skupaj ogledajo filme in o njih diskutirajo. Izbor filmov za predvajanje širšemu občinstvu ne nastane z glasovanjem, temveč morajo mladi doseči konsenz. Tu pa se njihova odgovornost ne konča. Vključeni so namreč v vse nadaljnje procese organiziranja filmskih projekcij: komunikacijo z distributerji, pripravo festivalskih urnikov, promocijskih gradiv, spremljevalnih dogodkov in predstavitev filmov ter pogovore z avtorji na projekciji. V tem intenzivnem procesu stkejo tudi nove prijateljske vezi in spoznajo filmske profesionalce, ki jim lahko odprejo vrata na njihovi nadaljnji karierni poti. In kar je najpomembnejše, sodelovanje v skupini mladih selektorjev jim daje občutek, da delajo nekaj pomembnega. Prepričani so namreč, da lahko njihov filmski izbor v življenju gledalcev povzroči spremembo. Prav zato so soglasni, da bi morala biti takšna izkušnja dostopna mladim povsod, ne le v Ljubljani in v slovenski Istri. »Mentorji so tisti, ki zagotovijo začetno spodbudo, naša odgovornost pa je, da k nalogi pristopimo samoiniciativno ter s spoštovanjem in odgovornostjo. Dajte nam odgovornost. Ne bomo vas razočarali!« zaključujejo in izkušnjo toplo priporočajo vsem mladim, tudi tistim brez filmskega predznanja.

V izvedbo programa strokovnega seminarja so bili vključeni strokovnjaki štirih tujih med­narodnih festivalov – Mednarodnega festivala kratkega filma v Vilni (Litva), Filmskega festi­vala Piccolo Grande Cinema (Milano, Italija), Filmskega festivala v Motovunu (Hrvaška), Mednarodnega festivala dokumentarnega fil­ma Beldocs (Beograd, Srbija) – in dveh kultur­nih organizacij, ki delujeta na področju filmske vzgoje: A Bao A Qu (Barcelona, Španija) in Meno Aviliys (Vilna, Litva). Izkušnje z izvajanjem participativnih dejavno­sti za mlado občinstvo so predstavili tudi sodelavci Kinodvorovega filmskega programa Kinotrip, ki temelji na načelu mladi za mlade, in sodelavci mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema, ki mlade selektorje redno vključuje v oblikovanje programa.

Núria Aidelman iz španske organizacije A Bao A Qu je predstavila metodologijo Film v gibanju, v okviru katere so že leta 2015 v Španiji, Litvi in na Portugalskem začeli z vključevanjem mladih filmskih selektorjev v oblikovanje programov. Od takrat se je praksa razširila v druga mesta po Evropi, letos pa bodo mladi selektorji sodelovali tudi pri izbiri filmov za filmski festival v Motovunu na Hrvaškem, festival Piccolo Grande Cinema v Italiji in festival kratkega filma v Vilni v Litvi. Inja Korać s filmskega festivala v Motovunu meni, da bo vključitev mladih selektorjev pripomogla k izgradnji zvestega občinstva njihovega festivala v prihodnosti, Simone Moraldi z italijanskega festivala Piccolo Grande Cinema, kjer vedno iščejo inovativne načine za privabljanje občinstva, je prepričan, da je uvedba mladih selektorjev zelo dobrodošla novost, Rimantė Daugėlaitė, predstavnica festivala kratkega filma v Vilni, pa dodaja, da bodo mladi s svojim edinstvenim pogledom na svet obogatili prav vsak festival.

Strokovni seminar so soorganizirali Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema in Otok, zavod za razvoj kulture in družbe ter Javni zavod Kinodvor.

Strokovni seminar je del evropskega projekta Mladi selektorji za mlado občinstvo! Mreža evropskih filmskih festivalov, ki jo koordinira Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema, s podporo programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram MEDIA. Izvedbo seminarja sofinancira Evropska komisija. Vsebina je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Fotografije: Katja Goljat, arhiv Kinodvora.

>>> Povezava na povzetke predstavitev in diskusij: POVZETKI!